Zaštita podataka
Impressum

Izjava o zaštiti osobnih podataka

Zaštita Vaše privatnosti prilikom korištenja naših internetskih stranica www.skodaservis.hr posebno nam je važna. U nastavku Vas stoga detaljno obavještavamo o obradi osobnih podataka.

Za zaštitu podataka na ovoj internetskoj stranici odgovorno je društvo Porsche Croatia d.o.o. kao uvoznik za ŠKODA Hrvatska.

Društvo Porsche Croatia d.o.o. se kod korištenja i obrade osobnih podataka striktno drži važećih europskih i nacionalnih propisa o zaštiti podataka. Pravo na korištenje osobnih kao i anonimnih podataka u zakonski dopuštenom opsegu, uz ograničenja temeljem niže navedenih prava ispitanika, ima društvo Porsche Croatia d.o.o.

Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka odnosi se samo na skodaservis.hr i povezane podstranice, no ne i na internetske stranice kojima upravljaju i koje kontroliraju treće osobe. Molimo provjerite izjave o zaštiti osobnih podataka koje se nalaze na internetskim stranicama kojima upravljaju i koje kontroliraju treće osobe jer su te internetske stranice izvan naše kontrole i Porsche Croatia d.o.o. ne odgovara za njihov sadržaj i mjere zaštite osobnih podataka.


[1.] Sigurnost podataka
[1.1.] Društvo Porsche Croatia d.o.o. je u svrhu zaštite Vaših podataka poduzelo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere koje Vaše podatke, između ostaloga, štite od gubitka, manipulacije ili neovlaštenog pristupa. Poduzete se mjere redovito provjeravaju i kontinuirano prilagođavaju aktualnom stanju tehnike. Ako dođe do povrede Vaših osobnih podataka koja može predstavljati veliki rizik za Vaša prava i slobode, izvijestit ćemo Vas o tome u skladu s važećim propisima.


[1.2.] Molimo imajte na umu da je za adekvatnu zaštitu Vaših osobnih podataka, osim navedenih mjera zaštite i sigurnosti poduzetih s naše strane, nužno da i Vi sami brinete o sigurnoj pohrani predanih Vam ili priopćenih korisničkih podataka i/ili lozinki te njihovoj tajnosti.


[2.] Korištenje internetskih stranica od strane maloljetnika
[2.1.] Upozoravamo da se sve obrade osobnih podataka smiju koristiti isključivo od osoba koje su navršile 16. godinu života. Zabranjuje se korištenje sustava i alata te iz toga proizišla obrada podataka korisnika ispod te dobne granice bez privole roditelja/skrbnika. Ako unatoč tome dođe do takve obrade podataka, istu ćemo obustaviti čim za nju saznamo te podatke takvih osoba izbrisati.


[3.] Prikupljanje i obrada osobnih podataka
[3.1.] Podaci koje ste Vi stavili na raspolaganje
Osobne podatke obrađujemo samo sukladno važećim propisima o zaštiti podataka. Kad komunicirate s nama ili unosite podatke u neki od obrazaca na našoj internetskoj stranici, primate na znanje da će se podaci, koje ste naveli u odgovarajućem obrascu, obraditi u niže opisane svrhe (vidi točku [5.]).


[4.] Partneri
Društvo Porsche Croatia d.o.o. ne provodi sve obrade osobnih podataka samo, već za to koristi pomoć profesionalnih partnera:

– društva T-Rex d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu;
a koja djeluju po nalogu društva Porsche Croatia d.o.o.

Partneri su pažljivo odabrani te odgovarajućim tehničkim i organizacijskim mjerama osiguravaju da se obrada Vaših podataka provodi u skladu s odredbama o zaštiti podataka i uz poštivanje Vaših prava. Partnerima nije dopušteno da osobne podatke koji su im prepušteni koriste u vlastite ili promidžbene svrhe ili da ih daju trećim osobama.

Osim toga, ni društvo Porsche Croatia d.o.o. te podatke neće prosljeđivati trećim osobama – kao što su izdavači imenika i agencije za izravni marketing.


[5.] Obrade podataka koje ne podliježu obvezi davanja privole
Detaljnije informacije o obradama podataka koje ne podliježu obvezi davanja privole nabrojene su kako slijedi:

Opći obrazac za kontakt
  • Obrazac za kontakt (informacije o dodatnoj opremi, servisnim paketima 4+, produženom jamstvu, gumama, razno): prilikom slanja kontaktnog obrasca obrađuju se Vaši osobni podaci iz kategorija* (podaci o vozilu, kontaktni & identifikacijski podaci, odabrana(e) usluga(e), informacije o nadležnom prodajnom partneru, kao i tekst Vašeg upita).
  • Svrha: odgovor na Vaš upit
  • Pravna osnova: legitimni interes, mogućnost obrade i davanje pouzdanih odgovora na Vaše individualne upite
  • Razdoblje pohrane: 7 dana

*Osobni podaci: ime, prezime, br. mobitela, e-mail adresa, br. šasije
Opcionalna polja pomažu ostvarivanju boljeg pristupa Vašim željama i pružanju onih informacija koje su Vama potrebne.


[6.] Kolačići i Social Plug-ins
[6.1.] Podatke prikupljamo automatski koristeći kolačiće.
Kolačić (cookie) je mala tekstualna datoteka koja pohranjuje postavke za internet. Tu tehnologiju koriste gotovo sve internetske stranice. Vaš internetski preglednik preuzima tu datoteku prilikom prvog posjeta određenoj internetskoj stranici. Prilikom sljedećeg otvaranja te stranice s istim terminalnim uređajem kolačić i u njemu sadržane informacije šalju se ili internetskoj stranici koja ih je generirala (First-Party cookie) ili drugoj internetskoj stranici kojoj pripada (Third-Party cookie). Na taj način internetska stranica prepoznaje da je već posjećena preko tog internetskoj preglednika te u nekim slučajevima prilagođava sadržaj koji se prikazuje.


[6.2.] Pobliže informacije o kolačićima koji se koriste na našim stranicama pronaći ćete u našoj Smjernici za kolačiće.


[7.] Prava koja Vam pripadaju
Vezano uz obradu osobnih podataka, možete koristiti sljedeća prava:

[7.1.] Pravo na pristup osobnim podacima
Možete zatražiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci i u kojoj mjeri.


[7.2.] Pravo na ispravak
Obrađujemo li Vaše nepotpune ili netočne osobne podatke, u svako doba možete zatražiti njihov ispravak odnosno njihovu dopunu. Ako ste uspostavili korisnički račun, u svakom trenutku možete sami pristupiti svojim osobnim podacima te iste sami ispraviti ili dopuniti. Povrh toga svoj korisnički račun možete u svako doba i zatvoriti.


[7.3.] Pravo na brisanje
Možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako svrha u koju su isti prikupljani više ne postoji, ako se radi o nezakonitoj obradi, ako obrada nerazmjerno zadire u Vaše zaštićene legitimne interese ili se obrada podataka oslanja na Vašu privolu koju ste povukli.
Međutim, morate pritom voditi računa o mogućem postojanju drugih razloga koji bi mogli biti protivni potpunom brisanju Vaših podataka, primjerice zakonom uređene obveze pohranjivanja, postupci u tijeku, postavljanje, ostvarivanje ili obrana pravnih zahtjeva, itd.


[7.4]. Pravo na ograničavanje obrade
Imate pravo zatražiti ograničavanje obrade Vaših podataka:
– ako osporavate točnost Vaših podataka, i to tijekom razdoblja koje nam omogućuje provjeru točnosti podataka,
– ako je obrada Vaših podataka nezakonita, ali ste brisanje odbili i umjesto toga tražite ograničavanje korištenja podataka,
– ako nam za predviđenu svrhu podaci više nisu potrebni, a vi ih još uvijek trebate za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva, ili
– ako ste na obradu podataka uložili prigovor.


[7.5.] Pravo na prenosivost podataka
Podatke koje ste nam ustupili i koje obrađujemo na temelju Vaše privole ili radi izvršavanja ugovora, a njihova obrada se provodi automatiziranim putem, ćemo Vam predati na Vaš zahtjev u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu. Ako je to tehnički izvedivo, možemo ih i direktno prenijeti drugom voditelju obrade, ovisno o Vašem zahtjevu.


[7.6.] Pravo na podnošenje prigovora
Obrađujemo li Vaše podatke radi izvršavanja zadaća od javnog interesa, izvršavanja javnih ovlasti ili se pri obradi pozivamo na nužnost zaštite našeg legitimnog interesa, možete uložiti prigovor na obradu podataka ako postoji jači interes za zaštitom Vaših podataka. Prigovor na slanje reklama možete podnijeti u svako doba bez navođenja razloga.


[7.7.] Pravo na žalbu
Ako smatrate da smo prilikom obrade Vaših podataka prekršili propise o zaštiti osobnih podataka i time doveli do povrede Vaših interesa, prava ili sloboda, molimo kontaktirajte nas kako bismo mogli razjasniti sva moguća pitanja.


[7.8] Pravo na opoziv
Sve Vaše izjave o davanju privole moguće je povući, u bilo kojem trenutku. Opoziv ima za posljedicu da od tog trenutka više ne obrađujemo Vaše podatke u svrhe navedene u izjavi o davanju privole, pa stoga više nije moguće koristiti odgovarajuća prava, pogodnosti itd.
Sva gore navedena prava možete ostvariti izravno pri Porsche Croatia d.o.o., upućivanjem poruke elektroničke pošte na adresu zastita.podataka@porschecroatia.hr.
Osim direktno nama, možete se obratiti sa svojim prigovorom ili žalbom i nadležnom tijelu za zaštitu osobnih podataka u RH – Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).


[8.] Promjene u Izjavi o zaštiti osobnih podataka
[8.1] Ova izjava o zaštiti osobnih podataka posljednji put je ažurirana dana 31.03.2021. U slučaju bitnih promjene izjave o zaštiti osobnih podataka, će na naslovnici naše web stranice sljedećih 30 dana stajati obavijest o navedenoj promjeni. Daljnjim korištenjem naše web stranice dajete svoju suglasnost predmetnim promjenama.


[9.] Voditelj obrade i Povjerenik za zaštitu podataka
Voditelj obrade
Porsche Croatia d.o.o.
uvoznik za ŠKODA Hrvatska
Miroslava Miholića 2, HR – 10 010 Zagreb
zastita.podataka@porschecroatia.hr

Kontakt podaci – zaštita podataka:
zastita.podataka@porschecroatia.hr